Aktuellt

Logens hemsida finns nu i ny version för din telefon.
Där vår mötesordning ligger som första sida, vilket gör det snabbt och enkelt att se nuvarande program, och ev. ändringar.
Övriga sidor ligger i en meny till vänster, snyggt, enkelt och bra.

Nästa möte: Fredagen den 7 september har vi höstuppstart med ett Eu möte.
Alla bröder är mycket välkomna.

Kommande möte: