Druidorden Logen Orion Umeå

I Druid-Orden träffas män i olika åldrar och från skilda yrken för att få tillfälle till en angenäm samvaro. Här finns möjlighet till avkoppling, nätverksbyggande och personlig utveckling.

En av våra bärande principer är välgörenhet, både på det lokala och på det nationella planet. Vi har prostatacancerforskningen som mål för den nationella insamlingen.

Druid-Orden tar inte ställning i religiösa och politiska frågor.

För att bli upptagen i Druid-Orden krävs följande:

  • Du har fyllt 21 år och är svensk medborgare eller är i Sverige stadigvarande bosatt,har ordnad ekonomi och åtnjuter medmänniskors aktning.
  • Varje broder betalar en medlemsavgift till sin Grundloge. Avgiften varierar beroende på Logens kostnader. Till detta tillkommer kostnaden för möteskvällarna samt kostnaderna som är förenade med framtida gradavgifter. Mer om detta kan Du läsa i den information vi skickar.
  • Vid inträdet i Orden skall man vara medveten om att det krävs ett engagemang från början för att lära känna övriga bröder och få en djupare förståelse för våra olika ritualer samt förstå meningen med att vara druid.

Fyll i dina uppgifter så skickar vi mer information

15 + 1 =

Du kan även skriva ut en ansökningsblankett och lämna till någon av logens ämbetsmän eller i logens brevlåda på Druidgården.

Ansökningsblankett