Höstens första logemöte hölls 27/8 med ett begränsat antal deltagare och förenklade procedurer för att trygga Brödernas säkerhet.

Broder Bertil Carlsson meddelade att Café Druiden startar igen onsdag den 1/9 kl. 12:00