Aktuellt

Nästa möteFredagen den 7 februari har vi B möte 18.30
med Val till Ideella utskottet, därefter ca 19.00 har vi Eu möte.
Alla Bröder är mycket välkomna!

Kommande möte: Fredagen den 12 februari har vi Druid möte
Vi behandlar ekonomi samt val till SL & RSL. Mötet börjar 18.30.
Alla behöriga Brödet är mycket välkomna!