Ge ett bidrag till Stipendiefonden

SVENSKA DRUID-ORDEN

F G D O

Nr 30 Logen Orion, Umeå

 

Söker du…

  • samhörighet?
  • vänskapsband för livet?
  • personligt nätverk?
  • personlig utveckling?
  • möjlighet till kontemplation?

Då tror vi att Druid-Orden är något för dig!

Vi lever i en tid med snabba förändringar, en tid där vardagen är präglad av stress, jakt på status och prestige. Vår värld präglas av orättvisor, olyckor och köpbegär. Som en motpol till detta finns Druid-Orden.

I Druid-Orden träffas bröder för att umgås och koppla av. Medlemmar av olika åldrar, med skilda yrken får tillfälle till en angenäm samvaro. Här finns möjlighet till avkoppling, nätverksbyggande och personlig utveckling. Här finns tid för reflektion och insikt bortom all stress. Traditioner och rutiner i form av ritualer känns igen från gång till gång och får en broder att känna sig omsluten av värme och trygghet.

Vad är broderskap?

Druid-Orden är en träffpunkt för vänskap, glädje och broderlighet. Genom gemenskapen och med Druid-Ordens budskap, strävar vi efter att utvecklas till bättre medmänniskor. Den personliga utvecklingen ger samhörighet och trygghet som ökar i värde med tiden. Som broder i Druid-Orden blir man delaktig i en livslång sammanhållning och kamratskap. Druidbröder bryr sig om, hjälper och stöttar varandra.

Vad är Druid-Orden?

Vi är inget hemligt sällskap utan ett sällskap med vissa hemliga ritualer. Druid-Orden tar inte ställning i religiösa och politiska frågor. Vi vet alla att dessa två övertygelser har under årtusenden skapat fler konflikter än något annat.

Druid-Orden står istället för ett etiskt tänkande som grundar sig på respekten inför varje människas lika värde. I Druid-Orden finns det sju grader som en broder kan uppnå. Varje gradgivning innebär en högtidlig ceremoni där man tränger djupare in i Ordens mysterier. I Sverige finns det idag ett 70-tal loger med cirka 5.000 bröder.

En av våra bärande principer är välgörenhet, både på det lokala planet och på det nationella. Medlen för den nationella välgörenheten delar företrädesvis vi ut vid vårt Riksmöte som vi avhåller vart fjärde år.

Vi har prostatacancerforskningen som mål för den nationella insamlingen. Vi delar ut stipendier till forskning kring PSA-testet respektive forskning efter än bättre metoder att hitta och behandla prostatacancer. 

Riksmötet delade ut ett stipendium på 375 000 kr till Docent Pernilla Wikström Umeå Universitet.

 Mer information finns på Svenska Druid-Ordens hemsida

Logen Orion är en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier och från olika yrkesgrupper träffas för att främja sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.

Fyll i formuläret om du har frågor om Druidlogen Orion

7 + 13 =