Docent Pernilla Wikström, verksam vid Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, tilldelades ett stipendium om 375 000 kronor vid Riksmötet i Lund i augusti i fjol för hennes forskning efter bättre metoder att hitta och behandla prostatacancer. Hon är en självständig forskare med en egen forskargrupp, som bedöms ha stor potential till nya genombrott inom prostatacancerområdet.

Hon lämnar här en kort och generellt beskrivande rapport om vad hon och hennes grupp gör och har gjort inom vår forskning det senaste året.
Lars Grefmar

”För ett år sedan hade jag den stora glädjen att få ta emot Druid-Ordens forskningsstipendium för min forskning gällande prostatacancer.

Tack vare detta stipendium har min forskargrupp kunnat utökas med ytterligare en doktorand och består nu av tre doktorander, en post-doc, två forskningsingenjörer, och en biomedicinsk analytiker.

Vi jobbar tillsammans med att försöka ta reda på varför vissa prostatatumörer blir aggressiva medan andra förblir små och ofarliga. Vårt arbete har under det senaste året varit inriktat på att undersöka varför prostatacancer ibland sprider sig, metastaserar, till skelettet och gärna växer där.

Vi har börjat förstå att olika metastaser kan ha stora biologiska skillnader som i sin tur gör att de bör behandlas på olika sätt. Vårt arbete framöver kommer därför att vara huvudsakligen inriktat på att hitta ämnen vars nivåer i tumören, eller allra helst i blodet, kan mätas och användas för att förutsäga såväl sjukdomsförlopp som vilken av gängse behandlingsstrategier som är bäst lämpad att ge till en individuell patient.

Genom att studera biologiska skillnader mellan olika metastasers tillväxtsätt hoppas vi dessutom kunna bidra till att ännu mer effektiva behandlingsmetoder kan utvecklas i framtiden.”
Pernilla Wikström