28 november 1781 träffades några vänner på värdshuset ”The King’s arms” på Poland Street i London där man bildade Druid-Orden som tidigt antog namnet:”Ancient Order of Druids” (AOD). De upplevde att den tid de levde i präglades av politisk och religiös oro. Deras önskan att samlas till vänskaplig underhållning och samvaro var en god anledning till att bilda ett sällskap som stod över politik och religion. En av grundarna, Henry Hurle, är den som anses ha föreslagit att de antika druiderna skulle fungera som förebild. 

Orden byggde delvis på ceremonier och symboliska uttrycksmedel som tillskrevs de forntida druiderna, i vad vi får anta ett romantiserat skimmer. Fokus kom emellertid att ligga på den moderna uppgiften att främja brödrakärleken. Till skillnad från andra samtida ordenssamfund valde Druiderna att förhålla sig neutrala till religionen. 

EFE
Lennart Johansson
Arkivarie