Årsavgift

God fortsättning på det nya Loge-året.
Nu är det dags att betala medlemsavgiften till Logen Orion för år 2019.
Logen har förskotterat riksavgiften för dig. Jag får därför be dig att betala in avgiften senast 2019-01-30.
Loge-året är ändrat till räkenskapsår, Januari till December, därför kommer inbetalningen tidigare. Det bestämdes på ett druidmöte den 21 Oktober 2016.
Avgifterna är samma som tidigare förutom de så kallade avgiftsbefriade, födda före 1934-01-01, som höjs till 200 kr.
Avgiften för logeåret 2019 är 900 kr.
Tilläggsavgiften för medlemmar i IGLD är 100 kr, alltså totalt 1.000 kr för medlemmar i IGLD.
Avgiften sätts in på Plusgiro 29 62 21-5 senast 2019-01-30, glöm inte att ange namn och, om möjligt, ditt matrikelnummer.

EFE
Per-Erik Ljungberg
SKM Logen Orion