30 Logen Orion, Umeå
EuRec

Visst! Vi är en Orden som vilar på principer och ideal med hundraåriga traditioner, utformade så att de också kunde vara tusenåriga, men vad vore vi om inte en tillräcklig föryngring sker? Jo, döende dronter som bär traditionerna tills vi i likhet med just dronterna vore blott minnen och parenteser i historien.

Desto roligare, då vi vid vår senaste Reception kunde hälsa en ny eubat, Mats Fällman, till vår loge. Faddrarna Sten Rastberg och Sven Röjestål fanns på plats för de traditionella tal som anstår en sådan kväll. Festlighetsutskottet också som kunde fresta med en brödramåltid som borde borga för att Mats kände sig välkommen i kretsen.

Det är alltid spännande då en ”ny” broder knyts till oss, speciellt om den nye är helt obekant för de flesta. Det är så många frå-gor som dyker upp. Kommer den nye att bli en flitig besökare? Finns det fler vattenringar i den nyes bekantskapskrets, vilka kan ge en välkommen spridning? Låt oss i korthet säga att logens bröder är lika nyfikna och spända varje gång då vi vinner en ny broder. Samma spänning och nyfikenhet ska skapas hos de nya. Det är allas ansvar!

”Det är aldrig för sent att ge upp, men däremot ofta för tidigt!” Vi går mot vårdagjämning och ljusare tider. Låt oss vika några kvällar under vårterminen för att följa Mats på hans första säsong i logen.

Varmt välkommen, Mats! Det finns bara ett sätt att bli en gagnerik bro-der; lyd faddrarna och planera in möteskvällarna i agendan.

Bertil Carlsson