Veteran- och Stjärntecken

Nyligen hade vi i Orion tagit på oss högtidsdräkterna för att vara med om Veteran- och Stjärnteckenutdelning. Tänk vad mycket vi har inom Orden  som är ”funktioner av tid”. Innan tecken och värdigheter kan ges till Bröder måste viss tid ha passerat. Vi talar ofta om tecknen och ordnarna som ”det yttre tecknet” på just den egenskap som är aktuell.

Orion har nöjet att hälsa Veteranerna S-O Lindqvist, Stig Hadarsson och Folke Andersson, tre färgklickar på Broderskapets palett. De har alla tre på olika sätt förgyllt tjugofem år av broderligt umgänge. Deras profiler har samman-taget visat vikten av att vi alla behövs, och det faktum att vi fortfarande är samlade är goda bevis för att vi även har klokheten att inse just detta, värdet av att tillsammans sträva efter ”förverkligandet av våra principer”.

Stjärntecknen till Frank Nyhlander och Urban Nilsson är frukterna av minst femton års insatser inom Orden, femton år av oegennyttiga an-strängningar för gemensam trivsel. Hur många timmar av arbete ryms i en sjuuddig stjärna? Det vill tro och övertygelse till för att få räkenskaper att gå ihop ibland!

Högstämda tal och underbar förplägnad, tacka FU för det, varav de vack-raste orden är de som växlas i avskedets stund:” Vi ses nästa möte!”

ÄM-installation och Teckenutdelning

”Nya kvastar”! Javisst, men flera av de gamla blir kvar ännu en period. Orions ÄM-kår blev uppdaterad. SL Birkenelands ÄM kunde glädjande konstatera att alla sju kunde installeras i sina ämbeten, även Org, Ark, LV och ersättare.

Varma uppskattande ord till de avgående blandades av glada optimistis-ka ord till de som tar över. Vår nye M, Kjell-Arne Relk talade till avgående

ÄÄ Lennart Öström och TjOÄ Rolf Lindqvist och de fick motta var sin bok, vars titlar gav vinkar om de ansträngningar som ligger bakom deras tid i sina respektive ämbeten. Här måste jag tillåta mig att vara lika kryptisk som Ingemar Stenmark, då han i sin karriärs början tillfrågades om vad som låg bakom hans framgångar. ”De löns in´t att förklara för dem som in´t begrip!” Tänk på det, alla ni som inte var där, en upplevelse är bäst i original!

Stillsam i sin stol satt väl kvällens Hedersgäst, ROÄ, Riddaren av Gylle-ne vingen, Seth Hellman. Det har hunnit gå tolv år sen han överlämnade sitt ämbete till SSkr Ulf Karlsson. Då Ulf tog över blev en av hans första uppgifter att skriva en ansökan om att Seth skulle få motta Förtjänst-tecknet, och han fick nu, i sitt ämbetes elfte timme, överlämna just detta tecken till Seth. Kan men inte i Seth ana sinnebilden av stillsam fördragsamhet och tålamod? Bakom detta tecken ryms inte bara tim-mar, det är år!

Tack för maten. Givetvis! Det var många som uttryckte detta. FU hade en styv kväll, eftersom ”flickorna i köket” denna kväll hade förhinder. Men så är det väl i livet. Någon gång måste vi i saknaden få en aning om vad vi i vanliga fall tar för givet.

Orions arbetsordning är avslutad för detta år. Planera snarast då ni får ”det nya plånet” vilka datum ni bör vika för att vi ska ses under det nya arbetsåret. Hur ska vi annars kunna ladda för nya tecken och testa de nya kvastarna?

Tack för i år. Skön vår och sommar!

Bertil Carlsson