Sedan jag blev antagen till FGDO har jag alltid haft en nyfikenhet vad gäller den sjuuddiga stjärnan och tittar efter den var jag kommer. Anledningen till min nyfikenhet är att det inte är så vanligt med sju uddar i stjärnsymboler, men då jag en kväll satt och tittade på ”Antikrundan” från Sigtuna dök plötsligt Steninge slott upp i rutan.

Varför var nu det så speciellt,? Jo där fanns en sjuuddig stjärna på slottsfasaden vilket födde min nyfikenhet för stället och började söka efter kopplingar till Druidismen.

Det visade sig att symbolen kommer från ätten Gyllenstiernas släktvapen och härstammar från 1400 talet. Stjärnan används idag utav de nya ägarna och en heraldisk strid har blossat upp då vapnet är skyddat.

I sin marknadsföring i dagstidningar och på Internet använder de nuvarande ägarna till Steninge slott en vapensköld. Det är en i blått fält sjuuddig stjärna, och därunder årtalet 1705. Skölden är krönt med en grevlig krona.

”Mot vapnet kan två invändningar riktas. Först mot själva kompositionen. Ett årtal förekommer i vapnet, vilket strider mot den heraldiska seden att i vapensköldar undvika bokstäver och siffror.

En långt allvarligare invändning är att det är ett immaterialrättsligt intrång i ätten Gyllenstiernas vapenrätt.
I svensk rätt och i den Europeiska rättstraditionen finns en princip, som säger att personliga kännetecken ska skyddas”.

Detta är hämtat från tidskriften (Vapenbilden nr 48 Av Martin Sunnqvist). Dock hittade jag ingen koppling till FGDO där men det var intressant och jag fick lära mig något som jag inte tidigare visste.

Vad jag däremot hittade om den sjuuddiga stjärnan gjorde mig ännu mer intresserad och det var att den sjuuddiga stjärnan har en ännu äldre betydelse hämtad från antiken och härstammar från humanismen, där har den sjuuddiga stjärnan betydelsen ”Septemartes-liberale” och betyder de sju fria konsterna, denna symbol har humanisterna vid Lunds universitet anammat som symbol för sin fakultet. Jag har gjort en egen tolkning utav de sju konsterna kopplade till Druidismen och kommit fram till följande:

Musiken: Som vi kan koppla till vår verksamhet då vi sjunger vår öppnings- och avslutssång, musiken är också kopplad till bardernas färdigheter och deras bärare av kulturen. Vi har ju också andra aktiviteter i lunden där musiken spelar stor roll.

Aritmetiken: Räkneläran, där vår verksamhet vilar på vår skattmästares oförvitliga förmåga att hålla reda på kredit och debet samt att barmästaren har förmåga att ta rätt betalt för mat och övrigt tillhörande barverksamhet.

Geometrin: Det rumsliga sambandet där vi har vår lund och dess utformning med strikta regler för placeringar av artefakter.
Astronomi: Vetenskapsläran om himlakroppar och universum. Kommer vi inte närmre dessa föremål i vår lund än någon annan stans och bär vi inte stjärnan med högt huvud?

Grammatik: Regler för orddelar och satsbyggnader. Hur pratar vi i lunden, med färdiga manuskript som vi följer, skrivna av lärda män och förvaltade av oss idag.

Dialektik: Samtalskonst. Druidismen bygger på grundstenen att ingen är för mer än någon annan och samtalet mellan bröderna för förbrödringens och ökade kunskapers skull är av väsentlig betydelse.

Retorik: Konsten att finna det som i varje situation är ämnat att övertyga. Kunskap är makt och skall förvaltas med ödmjuk-het men utan retoriken skulle inte makten finnas.

Jag stannar där i min betraktelse över den sjuuddiga stjärnan som tillika som humanisterna i Lund, är vår gemensamma symbol. Jag konstaterar också i min analys av de sju fria konsterna att en Druid är också en bärare av humanismen.

Per Hultberg Humanisten och LV i logen Nerevs