En tidskapsel är en behållare av något slag som iordningställts med syftet att den en gång i framtiden ska öppnas. Tanken är att kapseln ska innehålla föremål eller dokument som är typiska för den tidpunkt vid vilken den iordningställdes. Det kan vara mynt, tidningsurklipp eller tankar och funderingar nedskrivna på ett papper. Kapseln ska sedan när den öppnas ge en bild av den tid vid vilken den förslöts.

I USA är det vanligt med tidskapslar. Skolklasser förfärdigar ofta sådana och när ungdomarna så småningom blivit vuxna träffas de och öppnar den gamla kapseln från skoltiden.

Men även i Sverige förekommer tidskapslar. På Öland finns en kunglig staty i vars sockel förvaras ett skrin som byggdes in vid tidpunkten för statyns avtäckande någon gång i slutet av 1800-talet. Detta skrin innehåller bland annat ett brev skrivet av den dåvarande kungen.

När Maglarps Kyrka i Skåne revs i september 2007 fann man en låda innehållande några dagstidningar och några mynt från tiden för byggandet 1907-08.

I Malmö har de senaste åren två tidskapslar hittats och öppnats. Båda i samband med renoveringsarbeten på kyrkor. Vid renovering av taket på Sankt Petri Kyrka hittades en flaska med ett brev skrivet av en arbetare någon gång på 1800-talet. Och i Sankt Andreas Kyrka som byggdes 1959 hittades en ask med en hälsning skriven av tre arbetare som var med om att bygga kyrkan.

Ett vanligt ställe att ”gömma” tidskapslar är alltså byggnader. De kan exempelvis muras in i grunden. Ofta blir kapslarna då bortglömda och de hittas inte förrän byggnaden i fråga rivs. Vanligt är också att gömma den i taket. Eller i tornet om det är en kyrka. Sådana kapslar hittas lite då och då. Det är förstås vanligare att renovera taket än att riva hela byggnaden.

En tidskapsel kan skapas med tanken att den ska hittas någon gång i en obestämd fram-tid. Slumpen får avgöra när. Men det kan också bestämmas att den ska öppnas vid en viss förutbestämd tidpunkt.

Så var fallet med en kista som öppnades i Småland för ett par år sedan. Den hade förslutits av en välbärgad bonde som i sitt testamente donerade den till kyrkan med förbehållet att den inte fick öppnas förrän 100 år hade förflutit. Till skillnad från de två kapslarna som producerats av byggnadsarbetarna, hade man här hela tiden vetskap om att kapseln, det vill

säga kistan, fanns. De allra sista åren innan öppnandet växte nyfikenheten fram på allvar. Kistan innehöll varken pengar eller värdesaker. Däremot några vardagsprylar och en dagbok skriven av bonden. Dessutom ett brev med hans funderingar om framtiden. Sedan den första besvikelsen lagt sig, insåg de som var närvarande vid öppningen att dessa ting var mycket värdefullare än pengar. Det var dokument som gav en bild av hur man tänkte och resonerade för drygt 100 år sedan.

I  oktober 2010 förseglades en tidskapsel i  Malmö. Det var i samband med uppförandet av en ny skolbyggnad, som en sådan förfärdigades. Innehållet var bland annat en mobiltelefon, en femtioöring och en dagstidning. En av deltagarna påpekade att troligen skulle byggnaden stå så länge att ingen av de närvarande skulle vara i livet när kapseln hittades.

En annan kapsel förfärdigad 2010 gömdes i en tillbyggnad till Lunds Domkyrka. Innehållet var två dagstidningar, en mobiltelefon, en psalmbok, en karta över Lund och Lunds Stifts verksamhetsberättelse. Det är tänkt att denna kapsel inte ska öppnas förrän byggnaden rivs. Kanske om några hundra år.

Och i november 2011 murades en tids-kapsel in i grunden till det som skulle bli Kristianstads nya kommunhus. En av föremålen som lades i kapseln var ett USB-minne. Med tanke på den snabba teknikutvecklingen kan man undra om ett sådant går att använda om 100 år.

Även vi druider har förfärdigat en tids-kapsel. När Druid-Ordens hus på Västergatan 3 i Malmö byggdes på 1920-talet murades det in en tidskapsel i huset. Jag har letat i arkiven och pratat med äldre druidbröder. Men inte fått veta vad som hänt med denna, tydligen helt bortglömda, kapsel. Kanske finns den fortfarande gömd nånstans i vårt Druidhus? Nån som vet?

Nu finns det planer på att göra en ny druidisk tidskapsel. I logen Mimer har vi börjat arbetet på en sådan. Tanken är att den ska förslutas i november 2013 när logen fyller100 år.

Av Karsten Klinteberg