Är det nya versioner av Voltaire och Tage Danielsson? Voltaires Candide och Tage Danielssons Om sannolikhet känns plötsligt mer aktuella än på länge. Vi rycks upp ur illusionen att vi lever i den mest underbara av världar, i den mest underbara tiden.

Ingenting är helt nytt under solen, det vet vi, men ibland kan det dess-utom bli mer påtagligt, lite mer kännbart. För några veckor avslöjade massmedia att Sverige på ett alldeles obehagligt sätt skulle ha varit inblandat i en alldeles för obehaglig taktisk/krigisk sak tillsammans med Saudi-Arabien, ett land som vi inte vill ha något att göra med, speciellt inte i sådana sammanhang. Detta land vill vi inte ha med i sandlådan!

Helt följdriktigt hade inte Sverige inte haft något som helst med det landet att göra. Inte i de sammanhang det rörde sig om i alla fall. Inte om de för lekarna ansvariga fick bestämma vad som hade hänt, eftersom det inte hänt!

Indicierna hopade sig. I intervjuer och utfrågningar knöt sig cirklarna tätare och tätare. Slutligen var det alldeles uppenbart att det som aldrig hade hänt i alla fall hade hänt. Till och med lekledarna kunde inse att det inträffat!

Då började man begripa att det blivit känt på grund av att ett antal handling-ar hade kommit i fel händer och man inleder en undersökning om vilka personer som på ett felaktigt sätt spritt dokument till personer som mer intresserar sig för saker som hänt än genom vilka handlingar hända saker blir kända.

I detta skede är det än inte mer viktigt att koncentrera sig på om det var riktigt bra det som hänt. Nej, plötsligt blir det mer viktigt att avslöja vem som gjort det hända känt.

Om vi inte är helt bakom flötet samtliga börjar vi kanske ana att det finns mycket som sker bakom kulisserna. Våra politiker spelar med i spel som inte tål dagsljus. Vi vet att Finland under perioder tvingades ligga lågt i skuggan av Sovjetunionen. Vår neutralitet har fått ömma tår av relationerna till USA och andra västmakter. Exemplen kan mångfaldigas, men om politik talar vi inte!

Och framförallt! Hur kan vi inleda efterforskningar om vilka som spritt handlingar om något som i första hand inte hänt?

Säg inte att den bästa av världar inte kan bli bättre!

av Bertil Carlsson