Varför kallade Henry Hurle sin orden ’Ancient’ – den var ju helt ny!

Som de flesta druider känner till grundade byggmästaren Henry Hurle vår moder-orden Ancient Order of Druids (AOD) i London 1781. I Sverige kallar vi den Gamla Druid-Orden. Själva tillhör vi Förenade Gamla Druid-Orden¹, som är en avknoppning från Gamla Druid-Orden.

I den här artikeln ska jag tränga bakom ordet ”Ancient” och försöka hitta en förklaring till varför Henry Hurle valde att kalla sin Orden ’Ancient’ Order of Druids (AOD). Vilka skäl hade han för det? Orden var ju, som sagt, helt nyskapad.

Vad betyder ordet ’Ancient’?

Ordet ’Ancient’ betyder förstås ’gammal’ men inte gammal hursomhelst, utan riktigt gammal, urgammal, forntida. I England brukar lexikografer dra en gräns vid år 476 e v t, då det västromerska riket kollapsade. Före det årtalet är allt ’ancient’. Det är en bra tumregel. De klassiska druiderna hade sin blomstringsperiod under de närmsta århundraden före vår tideräknings början, och för dem är därför ’ancient’ rätt ordval. Ordet har ett latinskt ursprung och kom via gammalfranskan på 1000-talet in i den moderna engelskan på 1400-talet.

1700-talets England

1700-talet var ett krigiskt århundrade i det nygrundade (1707) kungariket Storbritanniens historia. Från 1700 till 1850 var landet inblandad i 137 krig eller uppror. Trots det gjordes stora framsteg inom kultur, ekonomi och handel. Störst avtryck gjorde den industriella revolutionen, som bröt igenom på 1780-talet. Året innan Henry Hurle grundade AOD, 1780, ledde den fanatiske protestanten lord George Gordon en anti-katolsk demonstration med 40–50 000 demonstranter.

Demonstrationen urartade och mynnade ut i de värsta upploppen i Londons historia. De pågick mellan den 2 till 8 juni 1780. Varken förr eller senare har England varit så nära ett folkligt uppror. Fängelser attackerades och fångarna släpptes ut, katolska kyrkor brändes, bryggerier, barer och destillerier plundrades; hus tillhörande politiker, katoliker och domare stacks i brand; Bank of England och parlamentet angreps flera gånger osv. Centrala London var totalt utbränt. Det fanns ingen poliskår i London vid den här tiden. Därför kallade regeringen in 10 000 soldater för att återupprätta ordningen. Mellan 200 och 300 personer sköts ihjäl, 52 ringledare dömdes, varav 26 till döden. Några hängdes, andra arkebuserades på olika platser i London. Därefter inträdde ett visst lugn.

Ancient Order of Druids bildas

Vi är nu framme vid slutet på 1781. Det hade, som sagt, lugnat ner sig i London, men staden surrade av rykten. Skulle Frankrike förklara krig? Regeringen var nervös. Tusentals spioner höll koll på barer, klubbar, loger och föreningar. Det var ju där ”snacket gick”. I denna politiskt oroliga situation grundade Henry Hurle AOD den 29 november 1781 på King’s Arms taverna på Poland Street i London. Men han – i likhet med andra ordensgrundare – vågade inte framträda officiellt och ta ansvar för Orden av rädsla för att bli anklagad och fängslad av myndigheterna för att stödja fienderna. Hela denna prekära situation som rådde förklarar varför bruket av inner- och yttervakter, lösenord, tystnadsplikt, förbud mot att tala politik och religion blev nödvändiga i logerna på den tiden. Regeringen införde nya lagar och tillfälliga restriktioner, t ex förbjöd man loger att hålla möten (förutom Frimurarna som hade kungliga medlemmar). Druiderna drabbades men lyckades få sitt förbud upphävt efter ett halvår. Mer oro väntade. Franska revolutionen lurade runt hörnet.

Henry Hurles historia om hur AOD grundades

Vad skulle då hända om säkerhetspolisen – trots alla försiktighetsåtgärder – ändå skulle lyckas spåra upp Henry Hurle och de andra grundarna? Då skulle de förneka att de var ansvariga och hänvisa till en ”trovärdig” historia. Det är nu ordet ”ancient” får sin kreativa betydelse. Ordensgrundarna hittade på historier att ha till hands, om olyckan skulle vara framme. Här följer Henry Hurles historia om hur AOD grundades. Den finns inkluderad i de brittiska grundlogernas ritual från 1948 (Primitive Degree Ritual 1948):

”…Vi har inga riktigt pålitliga uppgifter före vår uppskattade föregångares födelse, som enligt traditionen ägde rum under följande ovanliga förhållanden, innan romarnas invasion av Storbritannien.
Sensitoria Roxiana, en druidisk prästinna, hade, i strid mot sina avlagda löften, givit sin hand till äktenskap med Tacitus Magullus, en adlig brittisk bard, och blivit gravid. Under tiden blev denna ö [England] föremål för en fientlig invasion, och Tacitus Magullus, som deltog i striden att slå tillbaka fienden, återfanns bland tappra soldater som blev ihjälslagna. Roxiana, i ett försök att dölja sin sorg och gömma sitt tillstånd för världen, drog sig tillbaka in i de innersta delarna av en avlägset liggande skog, där hon i sinom tid, i en rymlig hålighet i en ek, tryggt nedkom med en son.
Spädbarnet hittades när modern var tillfälligt borta, av en Ädelärk åtföljd av ett ståtligt följe, som enligt traditionen besökte skogen varje år för att leta efter den heliga misteln. Denna unika händelse gjorde så starkt intryck på druiderna att de blev övertygade om, att det var förutbestämt, att detta barn skulle gå en lysande framtid till mötes. De förde honom med sig till sina heliga lundar, där de uppfostrade och utbildade honom med stor omsorg, och gav honom namnet Togo Dubilinius, som betydde ’en som är född till stor berömmelse’. Deras förväntningar gick i uppfyllelse, ty han blev en tillgång för den tid, i vilken han levde, och ett lysande exempel för de generationer som kom efter honom”.

Hur kan man förstå Henry Hurles historia

Enligt Henry Hurle var det alltså Togo Dubilinius som grundade AOD. Det framgår av AOD:s logo, som överst visar det grekiska Tau Delta-monogrammet, dvs Togo Dubilinius initialer: T och D. Det sista tecknet (Δ) är den grekiska bokstaven D (delta). Monogrammet finns inte bara på logon, utan även på många andra ställen: Medaljer, juveler, regalier, certifikat och andra dokument och handlingar osv. Andra intressanta detaljer att notera är att historien ägde rum före romarnas invasion av Storbritannien, dvs före år 55 f v t. Vidare framgår tydligt att historien liknar berättelsen om Moses, som finns i Gamla Testamentet i Bibeln. Historien ligger rätt i tiden för att Henry Hurle ska kunna kalla den ”ancient”.
Hans historia kan också förklara varför det står ”revived” på den minnestavla som är uppsatt på King’s Arms taverna i London.
Om det nu var så att Togo Dubilinius hade grundat AOD för ett par tusen år sedan, då kunde ju han själv [Henry Hurle] inte grunda den igen, utan endast ”återuppliva” den, tycks han ha resonerat, fortfarande med tanke på att förvilla eventuella snokande myndighetspersoner.

Med detta sagt, hoppas jag, att jag har förklarat varför Henry Hurle valde att kalla sin Orden ”Ancient”. Som vi har sett fanns det en lång historia bakom det ordet. Det kom inte till av en slump, utan Henry Hurle hade mycket goda skäl för sitt ordval.

Text: Folke Dubell – Svensk Druid-Tidning Nr 8 december 2017

1 Se artikel i Svensk Druid-Tidning Nr 4, 2017

Källor:
AOD Primitive Degree Ritual 1948: https://www.stichtingargus.nl/vrijmetselarij/aod_r.html
The Gordon Riots, The National Archives: www.nationalarchives.gov.uk