Alice Olander tillsammans med hästen Jörn

Till oss inkom för ett tag sedan en ansökan om stipendium. Umeå ryttarförening bedriver en handikappverksamhet som gör det möjligt för ungdomar med rörelsehinder att ta del av verksamheten. Typiskt nog, en del av deras arbete som lätt kan hamna i skymundan.

Ju mer vi läste, desto mer övertygade blev vi att detta stipendium, denna gåva, inte kunde hamna bättre än till just deras verksamhet. Det är inte fråga om att några ska slippa sina utgifter, nej, det är bara så att dessa ungdomar har extraordinära kostnader som många gånger utgör hinder för deltagandet i det intresse som ofta ligger dem mycket nära hjärtat. Extra personal och personliga assistenter medför kostnader som gör det omöjligt för många att ta del av verksamheten.

Ryttarföreningen har inte på fyra år kunnat anordna ett läger av den här storleken. 2010 fick de av Viktoriafonden ett bidrag som gjorde det möjligt för dem att hålla ett mycket uppskattat läger och deras förhoppning är att sommaren 2104 kan inledas med ännu ett läger. Det känns stort att sälla sig i kretsen bland sådana donatorer.

Beslut och handling ska i den bästa av världar vara ett! Representanter från vår loge avtalade tid med verksamhetschefen Stina Burström och hennes medarbetare Johanna Dahlbäck för att kunna mötas och den 4/2 kunde vi på stallbacken överlämna en check på 10.000:- kronor. Den gåvan ska täcka de extrakostnader som uppstår i samband med ridlägret i juni.

Vi önskar Umeå Ryttarförening en angenäm kurs till sommaren och hoppas
att vi i olika media får följa deras arbete.
Bertil Carlsson, logen Orion