Druidlogerna i Umeå har ett café, där vi kan träffas varje onsdag mellan ett och tre. De överskott som kan bildas när kostnader täckts skänker vi till olika former av välgörenhet, mycket beroende på hur våra samtal löper under våra träffar. Nu i onsdags hade vi inbjudit Medmänniska Bakfickan. Larsan kom för att motta en penninggåva som ska användas i deras verksamhet.

Det är så lätt i ett sådant sammanhang att blint se på det egna initiativet och glömma vilken otrolig verksamhet som sker hos mottagarna. När Larsan berättar om medmänniskornas insatser och deras kamp för att leva drogfritt kan man inte annat än imponeras. Han kan berätta om de som lyckas, men även antyda att många lämnar arenan, långt tidigare än de skulle ha behövt göra, om inte drogerna hade kommit i deras väg.

Men inte bara det! Enskilda företagare och representanter för näringslivet och givetvis alla som har sociala uppgifter ger exempel på medmänsklig värme och generositet. Nätverk har byggts upp med kontakter med företag som dagligen skänker förnödenheter till Bakfickans verksamhet. Det verkar som om det är så mycket lättare att etablera kontakter på lokal nivå. Om givarna känner att gåvorna kommer till full användning känns det mer naturligt att vara generös. Ingenting går förlorat på vägen, utan allt som skänks kommer till direkt nytta.

I en tid som präglas av sådan storskalighet är det skönt att se hur människor kan bedriva verksamhet med humaniteten som ledstjärna. Det här är långt från den värld där kvartalsrapporter avlöser varandra i en ständig strävan att berika sig.

Ett tips till alla: Gå in på deras hemsida:bakfickanumea.se. Ta reda på deras öppettider. Gör ett besök i deras lokal, gamla Björkstacaféet i Ordenshuset.
Där finns många fördomar att kasta och ett fika eller en bit mat kan säkert också ordnas.
Bertil Carlsson, Druiderna