På bilden ser vi Lennart Pettersson. Frans Ljungbladh och Bertil Carlsson

”Många droppar små”, brukar man säga. Och när de många dropparna vuxit så pass att det är läge för utdelning börjar utskottet fundera över det delikata ärendet att välja vem/vilka som kan bli föremål för gåvan.

Denna gång stannade de för Frälsningsarmén som planerar en sommarkoloni, där ett tjugotal ungdomar ska tillbringa tio dagar i Pengsjö, strax utanför Vännäs. Med ”vatten” som tema kommer ungdomarna att kunna bada, fiska, ro med båtar och, som Frälsningsarméns representant försiktigt sa, ”vattenkrig kan nog inte uteslutas”!

Räcker pengarna till hoppas de också kunna göra ett besök i Lycksele djurpark.

I onsdags kunde Frans Ljungblahd från Umeå Frälsningsarmé komma till vårt druidcafé och berätta om deras verksamhet. Han fick då ta emot checken på 10 000:- kronor, som lotterier och andra aktioner inbringat. De kommer nu att ha lika stora svårigheter som vi med att välja ut vilka som ska få ta del av de platser som står till förfogande. Behoven är ju alltid långt större än de resurser som står till förfogande.

Vi önskade ”umeåsoldaterna” all lycka med att planera och genomföra kolonivistelsen och vi hoppas att