Ina Höjmark flankeras av logebröderna Curt Johansson och Rolf Rydström

Visst har människorna anledning att känna att vi bor i den bästa av världar, nämligen i den enda vi känner. En värld där viljan att göra gott ständigt kan växa i kapp med de önskningar och behov som finns. Aldrig hinna fram och därför hela tiden fortsätta att växa.

I onsdags kunde Druidbröderna i logen Orion i Umeå hälsa representanter för Barn 2 på Norrlands Universitetssjukhus välkomna att motta en gåva för sin verksamhet med barnen. Ina Höjmark kom och berättade något om vad som händer på avdelningen och vilka det är som vårdas där. På Barn 2 vistas och vårdas barn som drabbats av medfödda problem. Det kan vara hjärt- eller andra organproblem, men även barncancerpatienter i åldrarna 0-18 år.

Ett mottagningsrum håller på att iordningställas och vår gåva på 10.000:- kronor ska bidra till att ett ”Upplevelseskåp” ska kunna byggas. Skåpet ska innehålla möjligheter till lek och förströelse för barnen. Om verksamheten av någon anledning ska flyttas kan allt flyttas till nya lokaler.

Extra glädjande i sammanhanget är att gåvan kunde hamna hos patienter som medialt hamnat i skymundan. Våra planer att skänka allt till Barncancerfonder kunde omdirigeras, då denna fond kunde säga att de just för stunden hade gott om medel, men de kände till att behoven på Barn 2 var så mycket större.

Vi önskar Barn 2 lycka till i sina ansträngningar att göra sjukhusvistelsen så dräglig som möjligt för de unga patienterna och själva vill vi fortsätta vårt humanitära arbete och låta det växa i takt med behoven.
Bertil Carlsson