Utdelningen skedde under högtidliga former i Lunds Domkyrka den 3 augusti som ett inslag i Riksmötets agenda.

Ordensrådet har beslutat att utdela ett stipendium på 375 000 kronor till vardera professor Jonas Hugosson och docent Pernilla Wikström

Docent Pernilla Wikström vid Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, för hennes forskning efter bättre metoder att hitta och behandla prostatacancer.

Forskningen är inriktad på att finna biomarkörer som kan avslöja speciellt aggressiv prostatacancer.

En biomarkör är en indikator som visar på förändring i kroppen som tyder på att ett sjukdomstillstånd kan vara på gång.

PSA-provet, som består av att ett prostataspecifikt antigen detekteras i blodet, är ett sådant exempel.

PSA är dock inte en tillräckligt specifik biomarkör utan skulle behöva kompletteras med andra markörer.

I dag kan ett positivt PSA-prov betyda allt ifrån en infektion, inflammation eller förstorad prostata till en aggressiv cancer.

”- Målet är att hitta markörer som talar om vilka patienter som har den aggressiva prostatacancern och därför behöver behandlas, men helst också säger något om vilken behandling de bör få. I dag överbehandlas många medan vi missar andra”, förklarar Pernilla Wikström.

Pernilla Wikström försöker också förstå vilka mekanismer som ligger bakom att vissa prostatacancrar blir avancerade och livshotande för patienten, medan andra förblir långsamväxande och ofarliga. Många patienter med avancerad prostatacancer utvecklar metastaser i skelettet, vilket är en allvarlig komplikation.

Hon vill försöka förstå vad som driver utveckling och tillväxt av benmetastaser för att i förlängningen förstå hur dessa bör förebyggas och behandlas.