Till druidlogen nr 30 Orion inkom för ett tag sedan en ansökan om stipendium. Umeå ryttarförening bedriver en handikappverksamhet som gör det möjligt för ungdomar med rörelsehinder att ta del av verksamheten.

Ju mer logen läste, desto mer övertygade blev man att detta stipendium inte kunde hamna bättre än till just deras verksamhet.

Dessa ungdomar har extraordinära kostnader som många gånger utgör hinder för deltagandet i det intresse som ofta ligger dem nära hjärtat. Extra personal och personliga assistenter medför kostnader som gör det omöjligt för många att ta del av verksamheten.

Ryttarföreningen har inte på fyra år kunnat anordna ett läger av den här storleken. 2010 fick de av Viktoriafonden ett bidrag som gjorde det möjligt för dem att hålla ett uppskattat läger och deras förhoppning är att sommaren 2104 kan inledas med ännu ett läger. För druidlogen kändes det stort att sälla sig i kretsen bland sådana donatorer.

Representanter från logen avtalade tid med verksamhetschefen Stina Burström och hennes medarbetare Johanna Dahlbäck för att kunna mötas och nyligen överlämnade de på stallbacken en check på 10 000 kronor.

Den gåvan ska täcka de extrakostnader som uppstår i samband med ridlägret som äger rum i juni.