10.000:- till Umeå Ryttarförening

Till oss inkom för ett tag sedan en ansökan om stipendium. Umeå ryttarförening bedriver en handikappverksamhet som gör det möjligt för ungdomar med rörelsehinder att ta del av verksamheten. Typiskt nog, en del av deras arbete som lätt kan hamna i skymundan. Ju mer vi...

Stipendiaterna för prostatacancerforskningen

Ordensrådet har beslutat att utdela ett stipendium på 375 000 kronor till vardera professor Jonas Hugosson och docent Pernilla Wikström Docent Pernilla Wikström vid Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, för hennes forskning efter bättre metoder att hitta och...

Får det lov att vara en Wallenbergare till?

Det sades om den gamle Marcus att ”han verkade utan att synas!”. Är det inte så när det gäller den druidiska Välgörenheten också? Det är inte så ofta någon känner till den, utanför den egna kretsen. Men ibland anstränger vi oss lite mer! Till Caféet hade vi...

Om gåvors givande

Visst har människorna anledning att känna att vi bor i den bästa av världar, nämligen i den enda vi känner. En värld där viljan att göra gott ständigt kan växa i kapp med de önskningar och behov som finns. Aldrig hinna fram och därför hela tiden fortsätta att växa. I...

Stipendium till unga ryttare

Till druidlogen nr 30 Orion inkom för ett tag sedan en ansökan om stipendium. Umeå ryttarförening bedriver en handikappverksamhet som gör det möjligt för ungdomar med rörelsehinder att ta del av verksamheten. Ju mer logen läste, desto mer övertygade blev man att detta...

Alla de som kan ge med ”varma händer”

Druidlogerna i Umeå har ett café, där vi kan träffas varje onsdag mellan ett och tre. De överskott som kan bildas när kostnader täckts skänker vi till olika former av välgörenhet, mycket beroende på hur våra samtal löper under våra träffar. Nu i onsdags hade vi...